جلسه هماهنگی وضعیت پروژه های عمرانی عشایر شهرستان دزفول در سازمان برنامه و بودجه استان

💢💢جلسه هماهنگی پروژه های عمرانی عشایر شهرستان دزفول با حضور مهندس پاپی زاده نماینده محترم مردم دزفول درمجلس شورای اسلامی در سازمان برنامه وبودجه استان خوزستان

 

✍️به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایرخوزستان دراین جلسه که روز چهارشنبه ۱۳تیرماه در دفتر ریاست سازمان برنامه وبودجه استان تشکیل شد. مهندس موسوی زاده مدیرکل امور عشایر خوزستان و دکتر نیکو ریاست سازمان برنامه وبودجه استان نیز حضور داشته اند،وضعیت پروژه های عمرانی عشایری شهرستان دزفول مورد بحث وبررسی قرارگرفت و مقرر گردید که درسال ۱۴۰۳ توجه بیشتری به پروژه های عشایری این شهرستان شود.

شهرستان دزفول بزرگترین شهرستان عشایری کشور می باشد.