اجرای ۵۴۰ پروژه در مناطق عشایری خوزستان در دولت سیزدهم

مدیرکل امور عشایر خوزستان خبر داد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایرخوزستان سیداسکندر موسوی زاده اظهار داشت: با آغاز دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به مناطق عشایری خوزستان شده است و ۶.۲هزار میلیارد ریال اعتبار در حوزه عشایر استان جذب و هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای ۵۴۰طرح و پروژه در دولت سیزدهم در مناطق عشایری خوزستان، گفت: بیشتر این پروژه های در زمینه تامین آب و راه برای عشایر استان بوده است و گام هایی بلندی در این زمینه ها برداشته شد.

موسوی زاده گفت: بهسازی مسیرهای تردد عشایر در خوزستان یکی از مطالبات اصلی عشایر استان است که با اقدامات صورت گرفته در این خصوص، شاهد کاهش مهاجرت عشایر استان به شهرها هستیم.

مدیرکل امور عشایر خوزستان ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، علاوه بر محرومیت‌زدایی، زمینه توسعه و رونق تولید در مناطق عشایری خوزستان فراهم شود.