🔴بازگشایی صعب العبورترین مسیرعشایری شهرستان دزپارت

🔴بازگشایی صعب العبورترین مسیرعشایری شهرستان دزپارت

🔴بازگشایی صعب العبورترین مسیرعشایری شهرستان دزپارت

✍️به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایرخوزستان مسیرعشایری سبزی به امامزاده سید خدر در منطقه عشایری شهرستان دزپارت به همت کارکنان اداره امورعشایر شهرستان دزپارت بازگشایی شد.
🔶️این مسیر بطول ۱۲ کیلومتر می باشد که به نوعی سخت ترین و صعب العبور ترین مسیری عشایری این شهرستان می باشد وراه عبور ۲۵ خانوار عشایری می باشد که با بازگشایی آن مشکل تردد این خانوارها میسرگردید.

💢💢کانال های اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل امور عشایر خوزستان را دنبال کنید.
ایتا👇👇👇
https://eitaa.com/ashayerkhz
روبیکا👇👇
https://rubika.ir/ashayerkh
سروش👇👇
https://splus.ir/ashayrkhz
بله👇👇
https://ble.ir/ashayerkhz