پل کول مصداق بارزخدمت رئیس جمهورشهید به عشایرخوزستان

احداث پل کول، مصداق بارز توجه دولت سیزدهم به عشایر دزفول

📸احداث پل کول، مصداق بارز توجه دولت سیزدهم به عشایر دزفول

▫️مدیر کل امور عشایر استان خوزستان گفت: ساخت پل کول در منطقه عشایری شهیون دزفول با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.که با ساخت آن منطقه شمال دزفول به جنوب الیگودرز وصل وسالانه راه عبور ۲۰۰۰خانوارعشایری میسرمی شود.