Taking too long? Close loading screen.
فناوری اطلاعات اداره کل امور عشایر خوزستان
۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری
  • 24 می 2020 - 22:52
  • 294 بازدید
  • ارسال توسط :

این طرح به منظور انجام مطالعات کاربردی در سه سطح جامع، نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی برای شناسایی پتانسیل‌ها و مکان ­یابی کانونهای توسعه، امکان­ سنجی و توسعه فعالیتها، افزایش تولیدات عشایر و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق عشایری، تهیه برنامه عملیاتی و تجهیز کانون، تدوین نظام بهره برداری و نظارت بر پروژه ­ها انجام می‌شود که تعیین اولویت ها و ارائه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را هم باید به این موارد افزود.

در جدول زیر، بخشی از عملکرد طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری کشور در طول برنامه های مختلف نشان داده شده است.

سال ۱۳۹۰برنامه چهارمتا پایانبرنامه سومعنوان پروژهشرح
۳۶۱۶۶۳۰۲امکان سنجی توسعه فعالیت ها وافزایش تولیدعنوان طرحهایمورد عمل
۴۱۱۸۸۱۵۰شناسائی پتانسیل ها ومکانیابی کانون ها
۵۸۹۶۱۶۳تهیه برنامه عملیات وتجهیز کانون
۲۲۹۰تدوین نظام بهره برداری
۱۳۷۴۷۹۶۱۵جمع پروژه ها
۱۰۸۳۰۵۷۴۴۸۲۷۴۰۰تعداد خانوارمورد مطالعهحجم عملیات
۱۹۴۰۰۶۷۵۳۷۸۶۲۷۰میزان اراضی (هکتار)
۶۷۴۰۲۲۰۴۷۳۹۷۵۰حجم آب تخصیصی (مترمکعب)