۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

  • ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰
  • 190 بازدید

شرح خدمت : به منظور برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی در کانونهای خودجوش و میانبند ( اطراقگاه) درحین کوچ باید آب مورد نیاز انسان ودام عشایر تامین گردد فلذا آبرسانی بوسیله تانکرهای آبرسانی کشنده و تانکرهای ثابت انجام می گیرد.

 مدارک لازم برای انجام خدمت: دفترچه های عشایری و کارت های تامین آب آشامیدنی 

مدت زمان ارائه خدمت : روزانه

                                   جهت پر کردن فرم درخواست  بر روی گزینه ی در خواست خدمت در زیر فرم کلیک کنید

شرح خدمت : به منظور ساخت مسیرو راه عبور و مرور مناسب برای وسائط نقلیه در مناطق عشایری است که باید برطبق مشخصات استانداراد و ضوابط آئین نامه های معتبر موجود و مربوطه محاسبه و طراحی و اجراء می شود که معمولا مشخصات راه روستایی درجه ۳ درنظر گرفته میشود ، بهبود زندگی عشایر ، بالا رفتن سطح در درآمد عشایر ، توسعه شاخصهای انسانی .

 مدارک لازم برای انجام خدمت: دفترچه های عشایری و کارت عشایری

مدت زمان ارائه خدمت : یک سال

                                   جهت پر کردن فرم درخواست  بر روی گزینه ی در خواست خدمت در زیر فرم کلیک کنید

شرح خدمت : براساس نقشه های اجرائی با جزئیات لازم و طراحی هندسی معابر محل اسکان یا شهرک ، اقدام به ساخت معابر محل اسکان می شود ، این پروژه نقشه برداری عملیات خاکی و تسطیح و رگلاژ (تراکم) بستر معابرو مسیرها و سپس اجرای روسازی با رویه شنی ، دفع و هدایت آبهای سطحی در کنارمعابر و جدول گذاری و آسفالت معابر در صورت نیاز … درنتیجه منجر به بهبود زندگی عشایر، ارتقاءشاخص های توسعه ورفاه اجتماعی 

 مدارک لازم برای انجام خدمت: دفترچه های عشایری و کارت های تامین آب آشامیدنی 

مدت زمان ارائه خدمت : روزانه

                                   جهت پر کردن فرم درخواست بر روی گزینه ی در خواست خدمت در زیر فرم کلیک کنید

شرح خدمت : احداث جایگاه سوخت فسیلی به منظور رفاه عشایر و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی صورت می پذیرد با تقاضای عشایر واجد شرایط و یا تشخیص سازمان امورعشایرایران شروع به احداث و تحویل به جایگاه داران سوخت فسیلی خاتمه می یابد .

 مدارک لازم برای انجام خدمت: دفترچه های عشایری و کارت عشایری

مدت زمان ارائه خدمت : یک سال

                                   جهت پر کردن فرم درخواست بر روی گزینه ی در خواست خدمت در زیر فرم کلیک کنید

شرح خدمت : بدلیل شرایط خاص زندگی ، جغرافیایی و کوچندگی عشایر و پراکندگی بیش از حد خانوارهای عشایری و ضرورت تامین نیازهای اساسی و نهاده های مورد نیاز تولید و نیز بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی و در نهایت توان افزایی جامعه عشایری نیازمند ایجاد تشکل های مربوطه می باشد در این راستا سازمان امورعشایر ایران نظارت حسابرسی تامین نهاده هدایت تامین و ارائه تسهیلات مالی و آموزش ارکان و اعضای تشکل ها و کلا مدیریت بر آنها صورت می پذیرد .

 مدارک لازم برای انجام خدمت: دفترچه خانوارعشایری،تقاضای عضویت ، معرفی بر گروها ، واریز سهم هر فرد ، ارائه فیش واریزی ، اسناد هویتی نمایندگان 

مدت زمان ارائه خدمت :    تشکل ۳ ماه  –  تامین نهاده   ۳۰ ماه ۱ روز  –  آموزش ۱۲ روز – تسهیلات ۱ ماه  –  کنترل حسابرسی  ۲ روز

                                   جهت پر کردن فرم درخواست بر روی گزینه ی در خواست خدمت در زیر فرم کلیک کنید

یوسف بلدی

مسئول میز خدمت