Taking too long? Close loading screen.
فناوری اطلاعات اداره کل امور عشایر خوزستان

کد خدمت

کد زیرخدمت

عنوان خدمت

۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰

ارائه خدمات به تشکل های عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰

نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱

اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری تعاونی ها ، صندوق های خرد عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲

واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰

ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

آبرسانی سیار به عشایر

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

تأمین و توزیع نهاده های دامی عشایر

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

تأمین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

احداث ، مرمت و نگهداری راه های عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

تأمین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

برق رسانی به مناطق عشایری

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

آماده سازی سایت اسکان عشایر

۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳

آماده سازی سایت اسکان عشایر