۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

درباره ما

واژه عشایر در زبان فارسی بیشتر در مورد ایل‌های کوچنده در ایران به کار می‌رود.

اصطلاحاتی که مشتق از واژه عشایری است عبارتند از:

عشایر اسکان یافته: خانوارهای عشایری که تمامی اعضای آن در یک مکان، سکونت ثابت اختیار کرده و کوچ نمی‌کنند اما با توجه به حفظ برخی مناسبات اقتصادی (مالکیت و حقوق بهره‌برداری از مراتع و منابع قلمرو) و فرهنگی ـ اجتماعی (احساس تعلق به ایل و عشیره) خود را عضو ایل، طایفه و … تلقی می‌کنند.

عشایر کوچنده: به عشایری که حداقل سه ویژگی ساخت اجتماعی قبیله‌ای، اتکای معاش به دامداری، و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ را داشته باشند گفته می‌شود.

عشایر نیمه کوچنده:  به آن تعداد از خانوارهای عشایری گفته می‌شود که حداقل در یکی از قطب‌های استقرار (منطقه ییلاق، قشلاق یا میان‌بند) دارای سکونت‌گاه ثابت بوده و همواره تعدادی از اعضای خانوار در آنجا سکونت دارند.

عشایر رمه‌گردان:  به آن تعداد از خانوارهای عشایری گفته می‌شود که اکثر اعضای خانواده در یک نقطه یا مکان (در داخل قلمرو ایلی یا خارج از آن) سکونت ثابت اختیار کرده و در کوچ شرکت نمی‌کنند. در شیوه کوچ رمه‌گردانی، دام‌ها به همراه چوپان و تعدادی از افراد ذکور خانواده جابجا شده یا کوچ داده می‌شوند.

  • اداره کل امور عشایر خوزستان به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، پیگیری امور و ارائه خدمات به جامعه عشایری استان را با همکاری دستگاه های مرتبط بر عهده دارد.

هدف و وظایف اساسی

 الف – هدف

 ارایه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

 ب – وظایف اساسی

۱) برنامه ریزی در راستای توسعه زیر بنائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها

۲) برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای زیر بنائی، عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک (کوچ رو(

۳)  برنامه ریزی در جهت توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی.

۴) برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت عشایر کوچ رو در زمینه تغذیه دام، پیشگیری از امراض دامی، بهره برداری از مراتع، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی

۵)  برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم بمنظور تسهیل تامین نهاده های دامی ، افزایش تولید و حمایت صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط

۶)  برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در جهت اسکان عشایر، با همکاری مراجع ذیربط

۷)  برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناهگاه ها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب

۸)  برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی کشاورزی و صنایع دستی عشایر

۹) برنامه ریزی به منظور ارتقاء توسعه سطح دانش، بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری دستگاههای ذیربط

۱۰) برنامه ریزی و پیگیری اختصاص واخذ یارانه های متناسب با فعالیت های جامعه عشایری

۱۱) بررسی، مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری به منظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه

۱۲) مطالعه و شناسایی ظرفیت ها، امکانات و نیازمندیهای عشایر در مورد امور دام واسکان و برنامه ریزی به منظور بهبود سطح معیشتی و حرفه ای آنها

۱۳) هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز عشایر

۱۴) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری

۱۵) هماهنگی و تعامل لازم با سایر دستگاه ها و مراجع جهت ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای مناطق عشایری

۱۶)  پیگیری و انجام اقدام لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارت های طبیعی به جامعه عشایری

۱۷) انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه

۱۸) برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخصهای برخورداری جوامع عشایری

۱۹)  هماهنگی و نظارت بر ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، پست، مخابرات، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط

۲۰)  برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور برخورداری جوامع عشایری از انرژی های نو

۲۱)  هماهنگی لازم با مراجع مربوط به منظور توسعه ی فرهنگ بیمه خانوار و تولیدات جامعه عشایری